Dostava

Predugovorno obaveštavanje o proizvodu i obavezama:
Priroda poslovanja putem interneta uzrokuje ažuriranje i često i brzo menjanje ponude trgovine GoAir d.o.o.. Cene su predstavljene kao redovne i akcijske cene. Redovne cene često su preporučene maloprodajne cene proizvođača ili uvoznika ili cene koje oblikuje sam ponuđač. Akcijske cene su one koje su posebno označene I deo su marketinških aktivnosti prodavca u cilju popularizacije proizvoda.

Transparentan prikaz cena, uključujući sve troškove I poreze:
Cene proizvoda su date sa porezom na dodatu vrednost, bez uračunatih troškova dostave, koji su dati posebnim cenovnikom I zavise od cenovnika kurirske službe (AKS) koja radi dostavu kupljenih proizvoda.

Precizne informacije o dostupnosti proizvoda, rokovima isporuke i troškovima transporta:
Dostupnost proizvoda je označena na samoj stranici sa oznakom da li je na stanju ili ne. Rok isporuke I trošak transporta zavisi od uslova kurirske službe (AKS) koja je angažovana za dostavu, I ti troškovi padaju na teret kupca.

Isporuka shodno opisanoj specifikaciji i rokovima:
Isporuka se vrši u skladu sa uslovima koje ima kurirska služba koja radi dostavu (AKS)