Motalice za tečnost

Creva za distribuciju fluida sada i na automatskim motalicama sa otvorenim ili zatvorenim kućištima.